lauantai 5. toukokuuta 2018

Kuilun reunalla?

Teknisestä näkökulmasta maailman indeksit ovat tällä hetkellä "kuilun reunalla" ja seuraava horjahdus suuntaan tai toiseen saattaa olla hyvinkin ratkaiseva.

Indeksit ovat nousseet pidempään mitä lyhytaikaiset RSI:n laskevat trendilinjat ovat antaneet aiheeksi olettaa. Samalla RSI on rikkonut lyhytaikaisia laskevia trendilinjoja ja osoittanut ettei se ole viitsinyt laskupotentiaalista välittää. Tämä on tyypillistä sahaavasssa ja nousevassa markkinassa. Sahaava markkina "pelaa aikaa" RSI:n näkökulmasta. Kyseinen markkinatilanne kuluttaa RSIssä (trendilinjassa) näkyvän nousu- tai laskupotentiaalin ajan sahaamiseen ja kun aika tulee täyteen voi reaktio olla nopea. Tällä hetkellä esimerkiksi SP500:n viikkonäkymässä ja DAXin viiden tunnin näkymässä nousupotentiaali RSIssä alkaa olla käytetty ensi viikona aikana. Sahaava markkina saattaa siis tulla tiensä päähän ja reaktio alas voi olla nopea. Tämän viikon kehitys markkinoilla mahdollistaa käänteen tapahtumisen ensi viikolla, mutta markkinan ei tietenkään "ole pakko" kääntyä. Mikäli se näin tekee analyysissa se vain huomataan. Mikäli markkina siis ensi viikon alussa nousee vähän ja kääntyy sitten laskuun saatamme olla kääntymässä kuilun reunalta alas. Tämä kehitys muodostaisi indekseihin uuden RSI-divergenssin alas päin. Toisaalta osa indeksien trendilinjoista mahdollistaa myös nousun jatkumista, joten tilanne on vaikea analysoitavaksi. Epäselvässä tilanteessa kannattaa turvautua johonkin yksinkertaiseen peukalosääntöön.

Indeksien 200 päivän liukuvaa keskiarvoa on helppo seurata. Markkinatilanne on siinä mielessä huvittava tällä hetkellä että indeksit ovat päätyneet teknisesti samankaltaiseen tilanteeseen (hieman 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle). Euroopan indeksit ovat kyntäneet ja nousseet nykytilaan, kun taas USAn indeksit ovat polkeneet paikallaan viikkokausia. Lopputulos on kuitenkin sama. Mikäli indeksit tästä tippuvat 200 MA:n alapuolelle voimme olla selkeässä romahduksessa, mikäli nousu jatkuu voimme ehkä olla rauhassa jopa loppukesään/syksyyn asti laskun kannalta.

sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

Ajatuksia indeksisäästämisestä

Rahastoihin ja etf:iin sijoittavalle suositellaan usein tasaista kuukausisäästämistä. Ideana on että kun sama summa laitetaan sijoitukseen joka kuukausi saadaan osakkeita ostettua käytännössä johonkin sopivaan keskihintaan. Menetelmää kutsutaankin "dollaraveragingiksi". Kyse on siis hinnan keskiarvoistamisesta. Toisaalta jatkuvasti kuulee toistettavan ettei markkinoinen voittaminen ole helppoa, eikä sitä kannata edes tavoitella. Muutamia yksinkertaisia vaihtoehtoja kannattaisi kuitenkin harkita jos vain intoa riittää. Lähtökohtana indeksisijoittamisessa kannattaa kuitenkin pitää kulujen minimointia edullisilla tai jopa ilmaisilla sijoitustuotteilla (ETF:t).

Varsinainen indeksisäästämisen tuotto koostuu osingoista ja arvon noususta. Osinkotuottoon vaikuttaa pitkällä aikavälillä erityisesti ostohinta eli ostohetki. Mitä matalampaan kurssiin indeksiin päästään käsiksi sitä suurempi on osinkotuotto. Yhden prosenttiyksikön ero on jo tuotossa huima. Esimerkiksi 400 euron kuukausisäästöllä ero on 20 vuodessa n. 10%. Kahden prosenttiyksikön ero tarkoittaa jo yli 20% eroa tuotossa tuossa ajassa. Yksi menetelmä jota kannattaa harkita on säästettävän summan muuttaminen markkinatilanteen mukaan. Avuksi voi ottaa vaikkapa PB-luvun. PB-luvun mediaani on ollut OMXH:ssa n. 1,7 kun tällä hetkellä ollaan selvästi sen yläpuolella. Mikäli pitkäaikaissijoittaja haluaa ostaa keskimääräistä halvempaan hintaan hänen kannattaisi ajoittaa ostot tilanteisiin, joissa pb on alle 1,7 tai jopa alle 1,5. Tämä onnistuu tietenkin kahdella tavalla josta toinen on edullisempi ja toinen vähän kalliimpi: sijoittamalla säästöjä aggressiivisesti PB:n ollessa matala tai ottamalla velkaa. Tällaisessa sijoitusmenetelmässä säästettäisiin osittain siis myös muualle kuin indeksirahastoihin kun PB on yli mediaanin. Tällä hetkellä PB ei anna aggressiivista ostosignaalia. 

Toinen vaihtoehto on painottaa sijoituksia jonkin teknisen indikaattorin mukaisesti. Esimerkiksi RSI käy tähän aivan hyvin. Kuukausikaaviossa RSI on merkittävissä pohjissa painunut alle 40 pisteen tason ja joissakin äärimmäisissä pohjissa alle 30 pisteen tason (OMXH). Näissä tilanteissa sijoitusten tekeminen indeksiin on ollut hyvin tuottoissaa. Tällä hetkellä RSI on OMXH:ssa 64 joten emme ole kyseisessä pitkän aikavälin hyvässä sijoituskohdassa.

PB ja RSI (tunnusluku ja tekninen analyysi) on käytännössä osoittanut täysin saman hetken markkinoilla hyväksi sijoitushetkeksi (2003,2009, 2011, 20??). Kumpi tahansa on menetelmänä toimiva indeksitasolla. Yksittäisen yrityksen kohdalla kyseiset menetelmät ovat aina vaikeampia, enkä suoittele niiden yhtä suoraviivaista käyttöä näissä tilanteissa. Indeksitasolla yksinkertaiset menetelmät näyttävät kuitenkin toimineen hyvin ajan saatossa. Ainakin periaatteessa on kuitenkin mahdollista että markkinat kohtaavat ns. Japani-ilmiön, jolloin PB ja RSI pysyvät "ostotilanteessa" vuosia. Tämä tarkoittaa käytännössä markkinoiden pitkäkestoista (yli 10 vuotta) laskua. Vaikka kyseinen ilmiö on epätodennäköinen siltäkin voi pyrkiä välttymään sijoittamalla globaaliin indeksiin, sillä Japani-ilmiö todennäköisesti koskettaa vain jotakin yksittäistä valtiota.

Verotuksen näkökulmasta indeksisäästäminen on osakesäästämistä tuottoisampaa vain mikäli sijoitetaan osingot takaisin sijoittaviin ETF:iin. Periaatteessa kyseisenlaisessa menetelmässä osingot saatettaisin haluta laittaa "odottamaan" erityisen hyvää sijoitushetkeä jolloin verotuksellliset tekijät tulevat kuvaan mukaan.

Menetelmän tuotto riippuu lopulta myös siitä kuinka usein ostotilanteita lopulta tulee. Pitkä nousumarkkina ja siinä tekemättä jääneet sijoitukset saattavat vähentää tuottoa. Sahaavassa markkinassa menetelmä puolestaan on lähes ylivertainen. Käytännössä kyseisen menetelmän käyttö tarkoittaa jonkinlaista sijoitusten erilaista painotusta eri tilanteissa. Aivan ylivertainen se on mikäli pohditaan yhden suuren kertasijoituksen tekemistä.

sunnuntai 22. huhtikuuta 2018

"Sell In May And Go Away"

Vuosi on ehtinyt vierähtää Sell In May -aikaan. Mitään ajoittamiseen liittyvää ohjetta ei pitäisi noudattaa sokeasti, mutta tällä kertaa tekninen analyysi näyttää puoltavan vanhaa sanontaa, jonka mukaan osakkeet kannattaisi myydä toukokuussa. Pitää kuitenkin muistaa että tilanne on tämänhetkinen analyysi, eikä poissulje mitään vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Huominen, seuraava viikko jne on aina analysoitava erikseen.

Indeksit ovat jälleen äärimmäisen mielenkiintoisessa tilanteessa. DAX ja EuroStoxx50 ovat nousseet viimeviikkoina 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle ja jääneet muutamaksi päiväksi kitkuttamaan paikoilleen. Tämä vastaa karhumarkkinalle tyypillistä ilmiötä, josta kirjoitin viime kerralla. SP500 puolestaan on nousussa törmännyt laskevaan bollingerin nauhaan, mikä on myös tyypillinen tilanne laskumarkkinassa. CAC40 ja OMXH25 ovat nousseet teknisesti hieman korkeammalle mutta tämä ei poissulje karhumarkkinaa. Sen sulkee pois tietenkin vasta uusi huippu.

Indeksit ovat testanneet viikkokaavioissa olevia RSI-trendilinjoja ja mikäli tästä lähdetään seuraavaksi alas olisi se hyvin luonteva paikka RSIn näkökulmasta laskulle (n. 10%). Kuukausikaaviossa esim. DAX on juuri 10 kkn liukuvan keskiarvon alapuolella, joka on tyypillinen hetkellisen huipun piste laskumarkkinassa.

Tekniset indikaattorit siis kertovat vahvasti siitä että indeksit kääntyvät seuraavaksi alas ja voivat laskea vielä koko toukokuun. Mikäli näin käy on se nähdäkseni merkki nousseesta karhumarkkinan todennäköisyydestä (josta RSI vihjaa jo vko- ja kk-näkymissä). Indeksien nousu tekisi tilanteesta epäselvän. Tällöin karhumarkkinaa odottavien pitäisi jäädä odottelemaan vielä vähintäänkin sahauksen päättymistä, joka voi kestää kauankin. Nousumarkkinasta olisi kyse vasta kun indeksit tekisivät uusia huippuja. Oma uskoni nousumarkkinaan on kaavioita tutkiessa painunut hyvin alas. Esimerkiksi USAn teknologiaosakkeet käyttäytyvät kuin perinteisessä hintahuipussa: voimakasta pystysuoraa sahausta edestakaisin ylös ja alas. Lopulta kuitenkin vain aika kertoo miten käy!

Mielenkiintoista nähdä missä hinnoissa pyöritään seuraavan tekstin aikaan..

keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Pääsiäisanalyysit

RSI-trendilinjat ovat johdattaneet hintoja alaspäin indekseissä kuten on ollut odotettavissa. Aikaa on taas kulunut ja linjat erottuvat paremmin kaaviossa. Ranskan ja Saksan indekseissä RSI on muodostanut trendilinjoja joiden mukaan pörssilasku voi hyvinkin jatkua toukokuun puoliväliin asti. Mikään ei kuitenkaan ole varmaa, joten varsinaisia sijoituksia tehdessä trendistä kannattaa varmistua tarkastelemalla esim sitä onko RSI yli vai alle 50 pistettä.

CAC40:ssä RSI signaali on syntynyt päiväkaaviossa. DAXissa sama toukokuun puoliväliin viittaava signaali on syntynyt 5 tunnin kaaviossa. Periaatteessa on mahdollista että tämä signaali osoittautuu paikkansapitämättömäksi, mutta lähtökohtaisesti tässä tilanteessa annan sille etulyöntiaseman. DAX ja CAC40 ovat molemmat tippuneet 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle ja tehneet uusia pohjia. OMXH25 tippui jälleen tällä viikolla 200MAn alapuolelle, mutta USAn SP500 sinnittelee vielä sen yläpuolella. Tätä tasoa on helppo pitää silmällä.

Tällä hetkellä indeksit ovat tippuneet sen verran etten ihmettelisi pientä nousua huhtikuun alkupuolella. Samalla myös DAXin tuntikaaviossa oleva laskusignaali alkaa näyttää saavuttavan 50 pisteen tason, joten lyhyellä aikavälillä lasku saattaa hyvinkin olla ohi. DAX ja CAC40 saattavat hyvinkin käydä testaamassa 200 päivän liukuvaa keskiarvoa. Mikäli olemme pidemmässä laskumarkkinassa (kuten RSI antaisi olettaa indeksien vko- ja kk-näkymissä) indeksit todennäköisesti testaavat 200 päivän liukuvaa keskiarvoa alhaalta käsin useampia kertoja ja tippuu näistä aina uusiin pohjiin.

perjantai 2. maaliskuuta 2018

Markkina-analyysit 3/2018

Viimeisten viikkojen aikana indeksit ovat palautuneet jonkin verran vuoden alun romahduksesta, mutta teknisen analyysin puolella ei ole tapahtunut muutoksia. Suurimmassa osassa indeksejä korjaava nousu on lähtenyt tällä viikolla uuteen laskuun tippuvilta RSI-trendilinjoilta. Nämä linjat antavat olettaa että markkinat tulevat lyhyellä aikavälillä laskemaan vielä ainakin maaliskuun. Periaatteessa on mahdollista että nousu tekee tyhjäksi tämän, mutta tällä hetkellä se ei vaikuta TA:n näkökulmasta todennäköiseltä. Erikoinen poikkeus on ollut OMXH25, joka on pystynyt tekemään jopa uuden huipun vuoden alun romahduksen jälkeen. Suuri kuva ei ole kuitenkaan muuttunut senkään kohdalla ainakaan vielä.

Indeksien (esim. CAC40, EUROSTOXX50 ja - 600, OMXH25) viikkokaavioiden RSI-linjat vaikuttavat olevan voimissaan ja saattavat laskea indeksejä vuoden verran. Kuukausikaavioissa (+DAX) on pidempään laskuun viittaavia signaaleja. Päivänäkymien RSI-signaalit viittaavat ainakin maaliskuun mittaiseen laskuun esim. DAXissa. SP500ssa kevättalven ja kevään laskuun viittaava signaali löytyy 5 tunnin näkymästä. Eri indekseistä löytyy siis erimittaisia laskuun viittaavia signaaleja, minkä tällä hetkellä tulkitsen niin, että kukin kuvaa eri mittaista osaa pidemmässä laskussa. Jokainen siis kuvaa suuremman laskun osalaskua.

Mielenkiintoista pisimmissä (kk-näkymä) laskusignaaleissa on, että ne näyttävät laskun jatkuvan Trumpin kauden ajan. Usein väitetään että USAn presidentin ensimmäinen virkavuosi on nousuvuosi (mitä tapahtui kun Trumpilla tuli vuosi täyteen?). Aika lasketaan tietenkin virkaanastujaisista - ei vaalista. Mielenkiintoista nähdä miten käy, mutta tällä hetkellä (huom!) ja puoli vuotta tätäkin ennen kaaviot ovat viitanneet siihen että Trumpin aikana markkinat laskevat. 

Analyyseja ja metodeja

http://fi.investing.com/indices/germany-30-advanced-chart
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.

Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.